Europejski Bank Centralny utrzymał stopy procentowe bez zmian