Ignorujemy ogromne zagrożenie. Może zabijać 10 milionów jednostek rocznie