"Ciasteczka" pryska? Inżynier Google proponuje świeże rozwiązanie