FagorMastercook ma możliwość zostać sprzedany. Wierzyciele zgodzili się na negocjacje