Polska się rozlatała na dobre. Potężny wzrost liczby transportowanych osób w 2017 r.