Poprawki do ustawy "przekształceniowej". Bonifikata Skarbu Państwa nie ma być niższa od lokalnej