Mikro, małe i średnie firmy. To ów lampy dostaną 800 mln złotych na innowacje